Zwiedzanie - strona główna arrow Zasady zwiedzania
Zasady zwiedzania Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz | Drukuj |

1. Teren Muzeum i wszystkie znajdujące się na nim zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum i będących pod jego ochroną.

2.Odwiedzający mogą poruszać się po udostępnionych do tego celu obszarach Muzeum.

3. Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem. Odwiedzających obowiązuje strój stosowny do charakteru miejsca.

4. Muzeum zwiedzać można przez cały rok, z wyłączeniem: 1 stycznia, 25 grudnia i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych. Godziny otwarcia zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.auschwitz.org.

5. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga uzyskania zgody dyrektora Muzeum.

6. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc i budynków na terenie Muzeum może zostać decyzją dyrektora Muzeum ograniczony lub całkowicie wyłączony.

7. Wstęp na teren Muzeum jest bezpłatny. Nie obejmuje to m.in.: usługi przewodnickiej, wypożyczenia systemu słuchawkowego oraz projekcji filmu dokumentalnego.

8. Odwiedzający w grupach zorganizowanych zobowiązani są do wynajęcia przewodnika Muzeum. Na jednego przewodnika nie może przypadać więcej, niż 30 osób, a grupy powyżej 10 osób zobowiązane są wypożyczyć system słuchawkowy. Przyjeżdżający indywidualnie mogą wynająć przewodnika dla siebie lub skorzystać z oferty zwiedzania grupowego z przewodnikiem.

9. Wejście na teren byłego obozu Auschwitz I od 1.04 do 31.10 w godzinach największego natężenia ruchu odwiedzających indywidualnie (od 10.00 do 15.00) jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem Muzeum. Ograniczenie to nie dotyczy terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

10. Wstęp na wieżę w bramie głównej byłego obozu Auschwitz II-Birkenau jest możliwy wyłącznie dla grup z przewodnikiem Muzeum. Na wieżę mogą wchodzić grupy liczące do 30 osób. Wieża dostępna jest w godzinach otwarcia Muzeum.

11. Organizowanie uroczystości i zgromadzeń na terenie Muzeum oraz w jego strefie ochronnej regulują odrębne przepisy. Zgoda Wojewody Małopolskiego na powyższe nie zwalnia z obowiązku uzyskania akceptacji ze strony dyrektora Muzeum.

12. Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum jest dozwolone wyłącznie do prywatnego użytku. Warunkiem koniecznym jest użycie wykonanych zdjęć i filmów wyłącznie w przedsięwzięciach i projektach nie naruszających dobrego imienia Ofiar KL Auschwitz. Wewnątrz budynków nie wolno używać lamp błyskowych i statywów. Fotografowanie i filmowanie jest całkowicie zabronione w sali z włosami Ofiar, w podziemiach bloku 11 oraz w komorze gazowej.

13. Fotografowanie i filmowanie dla celów komercyjnych wymaga zgody dyrektora Muzeum oraz podpisania umowy.

14. Nie zaleca się zwiedzania Muzeum przez dzieci poniżej 14 roku życia.

15. Ze względu na obowiązek zachowania autentyczności historycznego Muzeum poruszanie się osób niepełnosprawnych po terenie i obiektach jest utrudnione. W Centrum Obsługi Odwiedzających dostępne są wózki inwalidzkie oraz książkowe przewodniki dla osób niewidomych i słabowidzących w języku polskim.

16. W czasie pobytu w Muzeum należy stosować się do poleceń przewodników i pracowników Straży Muzealnej. Poruszając się po terenie należy przestrzegać oznaczeń z tym związanych, a także zachować szczególną ostrożność ze względu na specyfikę przestrzeni (np. nierówności podłoża) wynikającą z autentyczności historycznego miejsca. W okresie zimowym należy poruszać się wyłącznie wytyczonymi ścieżkami.

17. Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym, pozostającym pod wpływem środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który narusza pamięć Ofiar, zagraża bezpieczeństwu zbiorów, archiwaliów, czy obiektów poobozowych, zakłóca porządek zwiedzania innym odwiedzającym lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

18. Na teren Muzeum nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków. Maksymalny rozmiar plecaków lub torebek wnoszonych na teren Muzeum nie może przekraczać wymiarów: 30x20x10 cm. Odwiedzający proszeni są o pozostawianie bagażu w autokarach lub samochodach. W Centrum Obsługi Odwiedzających znajduje się także płatna przechowalnia bagażu czynna w godzinach otwarcia Muzeum. Pracownicy Straży Muzealnej mogą prosić o otwarcie i okazanie zawartości torebek podręcznych i innego drobnego bagażu. Osoby, które odmówią pozostawienia bagażu lub poddania się kontroli nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.

19. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz spożywania posiłków, palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

20. Na teren Muzeum nie wolno wjeżdżać jakimikolwiek pojazdami, oprócz posiadających zgodę dyrektora Muzeum oraz wózków dla osób niepełnosprawnych. Zabronione jest wjeżdżanie wózkami dziecięcymi na teren byłego obozu Auschwitz I.

21. Na teren Muzeum nie wolno wprowadzać i wnosić zwierząt. Wyjątek stanowią zgłoszone psy przewodnicy dla osób niewidomych i słabowidzących.

22. Zabronione jest zapalanie świeczek i zniczy w budynkach i ich najbliższym otoczeniu oraz poruszania się z otwartym ogniem na terenie całego Muzeum.

23. Zabronione jest wnoszenie transparentów, akwizycja i sprzedaż obnośna, rozwieszanie plakatów i reklam, a także działalność gospodarcza bez posiadania odpowiednich zezwoleń.

24. Zabronione jest wnoszenie flag na drzewcach.

25. Zabronione  jest  wnoszenie  broni,  przedmiotów  i  środków  mogących  zagrażać  życiu,  zdrowiu i bezpieczeństwu. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Muzeum może wyrazić zgodę na wejście na teren z bronią.

26. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wobec osób nie  stosujących  się  do  powyższych zasad,  zostaną  zastosowane  przewidziane  w  prawie  środki.

 


Mapa serwisu - zwiedzanieKontaktKameraDo pobraniaCopyrightBIPLinki
Facebook    Twitter    Instagram    Pinterest    YouTube    Dziedzictwo Unesco
Copyright ©1999-2014 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu